Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

ΟΜΙΛΙΕΣ Μ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2012

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΙΕΡΑΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΓΟΡΤΥΝΗΣ  ΚΑΙ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ - ΟΜΙΛΙΩΝ
ΟΜΙΛΙΕΣ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
Στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν
 
Κυριακή Α΄ Νηστειῶν 4/3/12
Ὥρα: 5:15΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός.
Ὥρα: 5:45΄ μ.μ. Ὁμιλία μέ θέμα: «Ὀρθοδοξία καί παρεκκλίσεις» ἀπό τόν κ. Γεώργιο Σαμουράκη, Μ.Th., Καθηγητή Θεολόγο.
Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τεθεῖ σέ προσκύνηση τεμάχιο ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Γεωργίου.
Κυριακή Β΄ Νηστειῶν 11/3/12
Ὥρα: 5:15΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός.
Ὥρα: 5:45΄ μ.μ. Ὁμιλία μέ θέμα: «Ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὡς ἑρμηνευτής τῆς Ἁγίας Γραφῆς» ἀπό τόν κ. Ἰωάννη Λίλη, Δρ. θ, Λέκτορα τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἡρακλείου.
Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τεθοῦν σέ προσκύνηση τεμάχιο ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος.
Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν 18/3/12
Ὥρα: 5:15΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός.
Ὥρα: 5:45΄ μ.μ. Ὁμιλία μέ θέμα: «Ἡ ἀπληστία ὡς βασική αἰτία τῆς σύχρονης κρίσης» ἀπό τόν κ. Κων/νο Κενανίδη,  Δρ. θ, Γ. Διευθυντή τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης.
Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας.
Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν 25/3/12
Ὥρα: 5:15΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός.
Ὥρα: 5:45΄ μ.μ. Ὁμιλία μέ θέμα: «Ὁ φίλος Χριστός καί ἡ κόλαση» ἀπό τόν κ. Παναγιώτη Ἀσημακόπουλο, Μ.Th., Καθηγητή Θεολόγο.
Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τεθεῖ σέ προσκύνηση τεμάχια ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων.
Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν 1/4/12
Ὥρα: 5:15΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός.
Ὥρα: 5:45΄ μ.μ. Ὁμιλία μέ θέμα: «Λόγοι πού ὁδηγοῦν στήν αὐτοκτονία» ἀπό τόν κ. Κων/νο Θαλασσινάκη, Ψυχολόγο.
Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τεθεῖ σέ προσκύνηση τεμάχιο ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων.