Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

ΣΙΜΩΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΖΗΛΩΤΟΥ

Αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι.
Χριστός Ανέστη.
Σίμωνος του Απόστολου σήμερα και πριν ευχηθώ χρόνια πολλά εις τους κατά το όνομα εορτάζοντες, θα ήθελα να σας πω δύο λόγια, για τον Σίμων τον Ζηλωτή τον Απόστολο του Χριστού. Ο Σίμων, ήταν ένας από τους δώδεκα μαθητές και κατά σάρκα αδελφός του Ιούδα του Λεββαίου. Τον ονόμαζαν και καναναίο ή κανανίτη. Όμως το όνομα αυτό, δεν εννοεί, ότι καταγόταν ούτε από τη γη Χαναάν, ούτε και από την Κανά της Γαλιλαίας. Η λέξη καναναίος, είναι χαλδαϊκής προελεύσεως και θα πει ζηλωτής και ο Ευαγγελιστής Λουκάς, τον προσομοιάζει με ζηλωτή.
Οι ζηλωτές ήταν μια ξεχωριστή κοινωνική τάξη, στην κοινωνία εκείνης της εποχής, αποτελούνταν από λαϊκούς αγωνιστές, οι οποίοι έδιναν μάχη ενάντια στους Ρωμαίων κατακτητές, συνεχίζοντας την μία παράδοση που είχαν λάβει από τους Μακκαβαίους αγωνιστές και επαναστάτες. Όμως πολλοί από αυτούς τους ζηλωτές, εκμεταλλεύονταν, τον απελευθερωτικό αγώνα και γινόντουσαν τύραννοι χειρότεροι και από τους Ρωμαίους, κατά του ίδιου του λαού τους. Προέβαιναν σε κάθε λογής παράνομη πράξη βίας. Λήστευαν και λεηλατούσαν για δικό τους όφελος και για αυτό τον λόγο είχε αναπτυχτεί, μια λαϊκή δυσαρέσκεια, έναντι των ζηλωτών, και οι συσταυρούμενοι ληστές με τον Κύριο, ήταν ζηλωτές.  
Για το Σίμων, δεν γνωρίζουμε, αν ανήκε στη μερίδα των ζηλωτών ή αν προερχόταν από αυτούς, το ποιο πιθανόν όμως είναι να προερχόταν, δεν μπορούσε να ήταν μέλος των ζηλωτών, γιατί το ζηλωτικό κίνημα ήταν ενάντια στη διδασκαλία του Χριστού, υπάρχει και το ενδεχόμενο, να μην είχε καμία σχέση ο Σίμων, με τους Ζηλωτές και το προσωνύμιο ζηλωτής να το έλαβε για τον ένθεο ζήλο του.
Ορισμένοι ταυτίζουν τον Απόστολο Σίμων με το νυμφίο στο γάμο που έγινε στην Κανά, όπου και ο Χριστός έκανε το πρώτο θαύμα του, μεταβάλλοντας το νερό σε κρασί, αλλά ο ισχυρισμός αυτός στερείτε εντελώς ιστορικής τεκμηρίωσης.
Σύμφωνα με την παράδοση, ο απόστολος Σίμων, μετά την Πεντηκοστή, κήρυξε τον Λόγο Χριστό, στην Αίγυπτο, την Αφρική και την Λιβύη. Αργότερα μαζί με τον Ιούδα το Θαδδαίο, κήρυξε στη Μεσοποταμία και την Περσία, όπου και τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο Σταυρικό Μαρτύριο.
Πρεσβείες του Αγίου Απόστολου Σίμωνος μετά πάντων ημών Αμήν.
Χρόνια πολλά καλά και ευλογημένα.
Γόρτυνα 09/05/14 (Εσπερινός του Αγίου Απόστολου Σίμωνος)
Πατήρ Δημήτριος.