Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Ά ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 
Μοίρες Κρήτης 8.06.2012
 
Α΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
 
Πρώτη εγκύκλιος
Απευθυνόμενοι προς τους ειδικούς ερευνητές ανακοινώνουμε τη διοργάνωση Επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο:
«Εν Γορτύνη και Αρκαδία εγένετο…
Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την ιστορία και τον πολιτισμό του κρητικού νότου».
Το Συνέδριο προγραμματίζεται να διεξαχθεί περί τα μέσα Σεπτεμβρίου 2012 και οργανώνεται από την Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας σε συνεργασία με Πανεπιστημιακές Σχολές και άλλους επιστημονικούς φορείς. Οι προγραμματικές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν εγκαίρως.
Δια της παρούσης πρώτης Εγκυκλίου καλούνται όσοι ερευνητές ασχολούνται με τα θέματα του Συνεδρίου να δηλώσουν τον τίτλο της ανακοίνωσής τους και μια σύντομη περίληψη μέχρι 300 λέξεις, προκειμένου να παραδοθούν σε ειδική επιστημονική επιτροπή. Η διάρκεια κάθε ανακοίνωσης θα είναι 15΄.
Παρακαλούνται επίσης να αποστείλουν τον τίτλο της ανακοίνωσής τους στη Γραμματεία του συνεδρίου (υπ’ όψη π. Χαράλαμπου Παπαδόπουλου) στο e-mail xarpap75@gmail.com ή στο e-mail της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας info@imga.gr ή στη Διεύθυνση της Ι. Μητροπόλεως: Αγ. Γεωργίου 16 704 00 ΜΟΙΡΕΣ
Προθεσμία αποστολής του τίτλου της ανακοίνωσης: 15 Ιουλίου 2012.
 
† Ο Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας
Μακάριος