Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015

ΒΗΜΑΤΑ: ΦΤΩΧΟΙ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ

ΒΗΜΑΤΑ: ΦΤΩΧΟΙ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ: Ποιος είναι ο αληθινά φτωχός; Αυτό το ερώτημα ο πολιτισμός μας, μέσω του καταναλωτικού προτύπου το έχει απαντήσει ξεκάθαρα. Φτωχός είνα...