Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2013

ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ-ΜΟΡΦΩΣΕΩΣ


Αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι

Χαίρεται.

Μεγάλη μέρα για την Εκκλησία μας η σημερινή, σήμερα παντού εορτάζεται η μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού. Η σημερινή ημέρα μας δίδει την πρόκληση, αλλά και την πρόσκληση, να ανεβούμε «εις Όρος Υψιλόν» και να δούμε, να νοιώσουμε και να βιώσουμε, την λαμπρότητα του προσώπου του Κυρίου και Θεού ημών Ιησού Χριστού και να βρεθούμε μεσα στο φως αυτής της λαμπρότητας.

 

Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί, τροπάριο, μέσα στην υμνολογία της Εκκλησίας μας, για την σημερινή εορτή που να μην αντανακλά τα Θειο φώς με εκείνο έλουσε ὁ Κύριος τους τρεις εκ των προκρίτων μαθητών· «Φῶς ἀναλλοίωτον Λόγε, Φωτὸς Πατρὸς ἀγεννήτου, ἐν τῷ φανέντι φωτί σου σήμερον ἐν Θαβωρίῳ. Φῶς εἴδομεν τὸν Πατέρα, φῶς καὶ τὸ Πνεῦμα, φωταγωγοῦν πᾶσαν κτίσιν».

 

Γιατί μεταμορφώθηκε Ο Κύριος, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι; Ο Συναξαριστής της ημέρας μας δίδει τις κατάλληλες πληροφορίες. Ὁ Κύριός μας πριν το πάθος Του είχε ενημερώσει, τους Μαθητές και Απόστολους Του  για την σύλληψή Του, για το εκούσιο πάθος αλλά και για την Σταύρωσή Του, μέχρι και για τους διωγμούς κατά των μαθητών Του και το μισός που θα εισέπρατταν από τους ανθρώπους. Για να μην απογοητευθούν, για να μην δειλιάσουν και εγκαταλείψουν τον αγώνα τους, βλέποντας όλα εκείνα να επαληθεύονται, άλλα και γιο να κρατήσουν βέβαιη και σταθερή την ελπίδα σε όσα ουράνια γεγονότα  τους υποσχέθηκε, μεταμορφώθηκε και τους έδειξε την Δόξα Του. όση βέβαια, Δόξα μόρουσαν να δουν και να αντέξουν, με αυτόν τον τρόπο επείσθησαν. Βεβαιώθηκαν ότι ἡ Δόξα Του δεν υπήρχε περίπτωση να Τον εγκαταλείψει, αλλά με αυτή την Δόξα θα έρθει «κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς».

 

Παρέλαβε λοιπόν Ο Κύριος τους τρεις των Μαθητών και Αποστολών, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και «μετεμορφώθη ἐμπρόσθεν αὐτῶν καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον Αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια Αὐτοῦ ἐγένοντο λευκὰ ὡς τὸ φῶς». Από τα δεξιά  και αριστερά του Κυρίου φάνηκαν ὁ Προφήτης Ηλίας και ὁ Θεόπτης Μωυσής, που συνομιλούσαν μαζί Του για όλα όσα επρόκειτο να γίνουν. Εδώ γεννιέται το ερώτημα, γιατί ο Κύριος, διάλεξε από τους δώδεκα Μαθητές και Απόστολους τους, τους συγκεκριμένους τρείς; Καὶ άλλες φόρες το έκανε, κατά τὴν ανάσταση τής θυγατέρας του Ιαείρου, κατά την Αρχιερατική προσευχή στον κήπο της Γεθσημανή· Ο Πέτρος αγαπούσε περισσότερο από όλους τον Κύριο· ὁ Ιωάννης, ὁ πιο αγνός, και τον Αγαπούσε ο περισσότερο  Κύριος ώστε να του εμπιστευθεί την ίδια του την Μητέρα κάτω από τον Σταυρό· ὁ Ιάκωβος πρώτος θα γευόταν τα πικρό του μαρτυρίου ποτήριο σον τον ίδιο τον Κύριο.

 

Το ίδιο ερώτημα, μπαίνει και στο γιατί από τα τόσα Ιερά πρόσωπα που έχει η Παλαιά Διαθήκη διάλεξε δύο, τὸν Μωυσή και τον Ηλία; Η απάντηση εδώ έχει δύι σκέλει, στο πρώτο σκέλος είναι, γιο νὰ αποδειχτεί ότι άλλος είναι ὁ Ηλίας και άλλος είναι ὁ Χριστός· γιο να διαλύσει τις διαδώσεις των Φαρισαίων  άτι ὁ Χριστός είναι ένας από τους προφήτες. Με την Αγία Μεταμόρφωσή Του ὁ Χριστός, έδειξε και στους Μαθητές, αλλά και στον κόσμο ολόκληρο ότι Αυτός είναι Ο Δεσπότης και Κύριος και οι άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης είναι ταπεινοί υπηρέτες και δούλοι Κυρίου. Το δεύτερο σκέλος αυτής της απάντησης είναι, γιο να διδάξει με την παρουσία των δύο μεγάλων προφητών ότι Αυτός είναι ο αρχηγός της ζωής και του θανάτου, αφού από τους νεκρούς, επέλεξε τον Μωυσή και από τους  ζωντανούς τον Ηλία «ὡς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ὅπου ἔτι ζῶν ἀνελήφθη».

 

Αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, ο  Χριστός μεταμορφώθηκε σαράντα ημέρες πριν από την Σταύρωσή Του και  γιορτάζεται στις 6 Αύγουστου, δηλαδή. σαράντα μέρες πριν από την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Και όπως ακριβώς μεταμορφώθηκε σαράντα ημέρες πριν την Σταύρωση, κατά αυτόν τον τρόπο και εορτάζεται σαράντα ημέρες πριν την εορτή του Τίμιου Σταυρού, που «ἐπέχει τὰ δίκαια τῆς σταυρώσεως καὶ τοῦ πάθους». Αυτό γίνεται, για τον λόγο ότι δεν είναι επιτρεπτό κατά την διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής να γίνεται εορτασμός, λόγο της περιόδου που θεωρείται πένθιμη.

 

Ας ξεκινήσουμε  λοιπόν, αδελφοί και φίλοι μου αγαπημένοι, για το Όρος το Υψηλό, για το όρος το Θαβώρ να ανεβούμε, να συναντήσουμε το Μωυσή και τον Ηλία αλλά και τους τρεις των Μαθητών, να γευτούμε και να βιώσουμε αλλά και να μεταμορφωθούμε εκεί καθαρίζοντας, από τα ψυχοφθόρα πάθη την ψυχή την καρδιά, αλλά περισσότερο από ποτέ την Συνείδηση μας. Και να «μεθύσουμε» από το πνευματικό κρασί της Αμπέλου, που είναι Ο Μεταμορφωμένος Κύριος μας. Αμήν. 

 

Γόρτυνα 05/08/13

 

Πατήρ Δημήτριος